Na redovitoj godišnjoj Skupštini HNK Sloge, koja je održana 5. ožujka 2016. godine, dopunjen je Izvršni odbor novim članovima tako da će Odbor radit u sastavu : 
1. Marin Novaković
2. Dražen Matišić,
3. Branko Matijanić,
4. Branko Pilić,
5. Anto Batinić - Anun,
6. Ilija Zeko,
7. Grga Mabić,
8. Borislav Posavac,
9. Stipo Vukadin.
Na prvom sastanku Izvršnog odbora za predsjednika je jednoglasno izabran Marin Novaković.

.

grb opcina  tipwin 

Logo EPHZHB 2 2 Small

Sicaja Medium  Tiskara
 flashteam2  Min  logo autocommerce  Logo firme