Klupski raspored FK Klis

Kalendar - Kalendar FK Klis

2 Utakmice

23 Srijeda, 26.04.2017 17:00 h FK Igman FK Igman - FK Igman FK Klis - 
24 Subota, 29.04.2017 17:00 h FK Klis FK Klis - FK Klis HNK Rama -