Klupski raspored Sloga GV-U

Kalendar - Kalendar Sloga GV-U

3 Utakmice

10 Nedjelja, 15.10.2017 15:00 h Klis Klis - Klis Sloga GV-U 1-3thumbs_up.png 
11 Srijeda, 18.10.2017 14:30 h Sloga GV-U Sloga GV-U - Sloga GV-U Rama - 
12 Subota, 21.10.2017 14:30 h Sloga LJ Sloga LJ - Sloga LJ Sloga GV-U -