Klupski raspored Klis

Kalendar - Kalendar Klis

2 Utakmice

22 Nedjelja, 15.04.2018 16:30 h Klis Klis - Klis Cim 2-0thumbs_up.png 
23 Nedjelja, 22.04.2018 16:30 h Kamešnica Kamešnica - Kamešnica Klis -